Novosti


Utorak, 06.06.2017.
NABAVITE SVOJ PRIMJERAK MONOGRAFIJE VINKOVCI !!!

Dugoočekivana prva MONOGRAFIJA VINKOVACA, koju je napisalo 29 autora, obuhvativši 35 područja, namijenjena je svima koji žele saznati više o Vinkovcima ili koji jednostavno vole Vinkovce!

Ova monografija, u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima, otisnuta je u koloru na vrhunskom mat kunstdruk papiru, na ukupno 636 stranica velikog formata (22 x 28 cm), ima tvrdi plastificirani uvez, sažetke na engleskom i njemačkom jeziku i brojne prvi put objavljene ilustracije. Monografija donosi podatke o svim vidovima života iz prošlosti i sadašnjosti Vinkovaca uz najcjelovitiju literaturu. Od velike pomoći učenicima, studentima, nastavnicima i profesorima.

 

NABAVITE SVOJ PRIMJERAK MONOGRAFIJE VINKOVCI !!!

  

Cijena: 600,00 kn

Za članove Matice hrvatske popust iznosi 50% ( vrijedi za jedan primjerak )

 

Monografiju možete kupiti u prostorijama Ogranka MH u Vinkovcima J. Dalmatinca 22

 

Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 15 do 17 sati

( tel./fax: 032/333-504, e-mail ogranak.mh.vk@vk.t-com.hr )

 

Monografiju možete i naručiti uz plaćanje pouzećem ( trošak poštarine snosi naručitelj ) 

 

SADRŽAJ MONOGRAFIJE

Maja Krznarić - Škrivanko: VINKOVCI U PRAPOVIJESTI

Ivana Iskra - Janošić: VINKOVCI U RIMSKO DOBA

Stanko Andrić: SREDNJOVJEKOVNA NASELJA NA MJESTU VINKOVACA

Ivan Karaula / Danijel Petković: OSMANLIJSKI VINKOVCI

Damir Matanović: VINKOVCI U VOJNOJ KRAJINI

Ivica Miškulin: PARLAMENTARNI IZBORI U VINKOVAČKOM KOTARU IZMEÐU DVA SVJETSKA RATA

Damir Burić: VINKOVCI U DOMOVINSKOM RATU

Ivan Karaula / Zvonko Korpar: GRAD IZMEÐU SJEVERNOG POLA I EKVATORA

Mirta Patarčić: KLIMA VINKOVACA

Dražen Živić: RAZVOJ I ZNAČAJKE STANOVNIŠTVA VINKOVACA

Marija Jurković: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U VINKOVCIMA

Vladislav Vujčić: SOCIJALNA SKRB NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

Marko Krznarić: VETERINARSTVO VINKOVAČKOG KRAJA

Antun Dević: ŽUPA VINKOVCI

Mira Kolar - Dimitrijević: GOSPODARSTVO VINKOVACA OD 1848. DO 1945. GODINE

Ivan Karaula: GOSPODARSTVO VINKOVACA OD 1945. GODINE

Stjepan Prutki: RAZVOJ OBRTA U VINKOVCIMA

Alenka Očevčić: RAZVOJ UPRAVE I SUDSTVA U VINKOVCIMA

Danijel Petković: OSNOVNO ŠKOLSTVO U VINKOVCIMA

Marko Landeka: VINKOVAČKE SREDNJE ŠKOLE

Damir Filipović: URBANISTIČKI RAZVOJ I ARHITEKTONSKA BAŠTINA VINKOVACA

Anica Bilić: KULTURNE USTANOVE GRADA VINKOVACA

Marko Landeka: MATICA HRVATSKA U VINKOVCIMA

Ružica Pšihistal / Goran Rem: VINKOVAČKE KNJIŽEVNE KOMUNIKACIJE

Antun Babić: LIKOVNI UMJETNICI VINKOVACA U XX. STOLJEĆU

Dionizije Švagelj: ETIDE ZA LIKOVNA OPAŽANJA VINKOVAČKOG KRAJA

Igor Blažević: GLAZBENI ŽIVOT U VINKOVCIMA

Marko Landeka: POVIJEST VINKOVAČKOG KAZALIŠTA

Danijel Petković: VINKOVCI: „METROPOLA ŠOKADIJE"

Marko Landeka: SREDSTVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

Marko Landeka: VINKOVAČKE UDRUGE I KLUBOVI

Ivan Karaula: VINKOVCI - ŽELJEZNIČKO ČVORIŠTE HRVATSKE

Željko Iveljić / Marko Landeka: POVIJEST VINKOVAČKOG ŠPORTA

Andrija Kristić: ŠUMARSTVO I LOVSTVO

Vladimir Zobundžija: BOSUT - RIBE

 

"U dijakronijskom slijedu od prapovijesti  i rimskoga doba do povijesnog vremena najbližega suvremenosti (Domovinski rat) izlaže se povijesna fortuna grada, uključujući i ona razdoblja koja su već otprije prepoznata kao uporišta gradskoga povijesno-kulturnoga identiteta (rimske Cibalae i vojnograničarski Vinkovci), kao i ona koja su sve donedavno za historiografiju predstavljala velike praznine (Vinkovci u srednjem vijeku, osmanlijski Vinkovci).

Kroz priloge različitih disciplinarnih usmjerenja, cjeloviti je monografski opis grada obuhvatio njegov etnokulturni i urbani razvitak, s posebnim zahvatima u najznačajnija mjesta kulturne topografije grada (književnost , kazalište , likovna umjetnost, obrazovne i kulturne ustanove, vjerski, politički i glazbeni život, šport, novinstvo), kao i u do sada slabije istražena područja gradskoga života (gospodarske grane, uprava i sudstvo, zdravstvena i socijalna zaštita, udruge i društva), sve do uvida u opće i posebne demografske, zemljopisne i klimatske značajke ovoga prostora." (iz uvoda monografije)

 

 

 

>> povratak na prethodnu stranicu <<
izrada : ikona web design studio