Odjel za multimedije

 

VODITELJ: Antun Smajić

 

     Osnovan je 2006. godine, voditelj Odjela je Antun Smajić, a najaktivniji članovi su Hrvoje Janković, Silvio Jergović i Stjepan Marić.  

     Osnova djelatnost je organiziranje projekcija dokumentarnih filmova i drugih sadržaja na digitalnim medijima, priređivanje fotografskih kao i drugih izložbi, te ostalih kulturnih sadržaja (promocije, predavanja...povezanih s filmom i fotografijom), u dvorani OMH u Vinkovcima, kao i priređivanje izložbi u Galeriji Sveta zemlje hrvatska, u izlogu Ljekarne u pješačkoj zoni, koju vodi Danijel Petković, voditelj našeg Odjela za kulturnu baštinu.  

     Odjel za multimedije ima i vlastitu produkciju dokumentarnih filmova. Do sada su snimljeni sljedeći filmovi: Priče s vinkovačkih ulica (A. Smajić, 2006.), Legenda o Čarugi (A. Smajić, 2006.), Evica Lesar - jedan život (A. Smajić, 2007.), Mali ljudi u velikim događajima (A. Smajić, 2007.), Persona grata - Antun Babić (A. Smajić, 2007.), Priča Ivana Vinkova (A. Smajić, 2007.), Priča Franje Levakovića (A. Smajić, 2007.), Maca Galović - moj križni put ( H. Janković/A. Smajić, 2008.), Boričevac - kad raziđe se dim (M. Pavelić/A.Smajić, 2009.).  

     Članovi Odjela prikupljaju dostupnu zavičajnu filmsku građu, u kojoj su posebno zastupljeni dokumentarni filmovi Rudolfa Sremeca, autora oko 90 dokumentarnih filmova (Vinkovci 1909.- Zagreb 1999.), a kojemu je Odjel za multimedije OMH u Vinkovcima, 2009. godine u posvetio ciklus filmova u povodu obilježavanja 100 godina od njegovog rođenja.  

     Odjel prikuplja i filmove snimljene u Domovinskom ratu, a posebno o stradanju Vinkovaca i Vukovara, kao i djela gostujućih autora. 

 
izrada : ikona web design studio