Odjel za likovne umjetnosti

 

VODITELJ: Dejan Duraković

 

   Odjel je pokrenut 1992. godine. Osnovni sadržaji rada vezani su uz promicanje likovne kulture, što se ostvaruje priređivanjem likovnih izložbi u raznim prostorima. Osim toga svoj program Odjel ostvaruje objavljivanjem stručnih članaka o likovnim umjetnicima, uglavnom u našem «Godišnjaku», a također priređivanjem javnih predavanja i projekcija o umjetnicima, te organiziranjem zajedničkih posjeta značajnim izložbama.

 

   Krajem 1992. godine pokrenuta je «Galerija Matice hrvatske - Slavonija sveta zemlja hrvatska», koja je smještena u izlogu Ljekarne u centru grada. Prvih deset godina prevladavale su razne likovne izložbe (preko stotinu izložbi), a nakon toga o Galeriji se brine gospodin Danijel Petković, pa je izložbena djelatnost sada manje vezana uz likovnu umjetnost. Priređivanje raznih likovnih izložbi (samostalnih, skupnih, tematskih, domaćih, gostujućih) do sada je ostvarivano također u našoj višenamjenskoj Dvorani Matice hrvatske, te u gradskim galerijskim prostorima.

 

   GRUPA 1999 VINKOVCI zasnovana je inicijativom Antuna Babića 1999. godine. Osnovna zamisao ovog okupljanja javila se iz želje za afirmiranjem različitih, manje konvencionalnih nastojanja, posebice u likovnim umjetnostima. Ova nastojanja u vinkovačkom krugu bila su tada prepoznata u kolorističkom slikarstvu Ivice Zupkovića i izvonoj pojavi Dubravka Sertića, bliskog «art brutu». Obojica su u međuvremenu učinili izvjesne pomake u vlastitim koncepcijama. Prva izložba održana je 1999. godine u Vinkovcima, Slavonskom Brodu i Vukovaru. Osim spomenutih izlagali su Antun Babić i Branko Crlenjak (Vukovar) pripadnici starije generacije formiranih likovnih poetika. Svi ovi autori utemeljitelji su grupe. Kao gost nastupio je sjajan crtač Davor Vrankić, Osječanin iz Pariza. Na tematskoj izložbi, «Erotigon», održanoj 2001. godine u Vinkovcima i u Osijeku, proširio se i broj članova i medija. Kao novi medij uvrštena je fotografija, koju su zastupali Dražen Bota i Suzana Pranjković. Karikaturu je izlagao Antun Smajić. 2003. godine održana je «izložba treća» u kojoj se javljaju i dva mlada slikara, Želimir Fišić i Marko Šošić, koji već na početku pokazuju oznake snažne originalnosti. U tijeku 2003. godinc grupi se priključila Jadranka Letinić, poznata po fotografijama visoke estetske vrijednosti. Četvrta i peta izložba održane su 2004. i 2005. godine. Naša šesta izložba priređena je 2006. godine pod nazivom «Animalisti & cetera», i na njoj su nastupili i novi članovi: Siniša Simon, slikar i Gordan Panić, fotograf. Sada je u pripremi izložba sedma. Osim područja likovnih umjetnosti grupaje sklona prihvatiti i različite druge (multimedijalne) izričaje.

 

   IZDAVAČKA DJELATNOST odnosi se posebice na objavljivanje kataloga održanih (do sada šest) izložbi, koje uspješno dizajnira član grupe Dražen Bota. 2007. godine Predsjedništvo OMH prihvatilo je ideju o pokretanju «Male likovne biblioteke». Kao prva knjiga objavljen je naslov «Hommage a Oto Švajcer» s prilozima Antuna Babića (reprodukcije dijela), Ota Švajcera (likovne kritike) i Bogdana Mesingera (esej). Naklada je 500 primjeraka. Objavljivanje knjige financijski su omogućili Ministarstvo kulture RH i Raiffeisen Banka. U planu je druga knjiga, koja bi trebala biti posvećena slikarstvu Joze Matakovića, a istaknuti povjesničar umjetnosti Đuro Vanđura prihvatio je pisanje uvodnog teksta.
izrada : ikona web design studio