Odjel za književnost

 

VODITELJ: Višnja Sorčik

 

   Rad Odjela za književnost, usredotočen na književne, jezikoslovne i kulturološke teme, organiziran je s ciljem informiranja i uključivanja građanstva u važna književna i kulturna zbivanja kako iz lokalne sredine tako i ukupnoga hrvatskoga i europskoga kulturnoga prostora.

 

   Razgranatom nakladničkom djelatnošću, vinkovačka je Matica na tragu najtrajnijega Matičina prinosa hrvatskoj kulturi, pri čemu se podjednaka pozornost posvećuje kapitalnim izdanjima (izdvajamo primjerice Sabrana djela Dionizija Švagelja i Izabrana djela Zlatka Tomičića i Monografiju u pripremi) kao i promoviranju aktualne književne produkcije mlađih i još neafirmiranih autora (uspješnice Vladimira Bakarića!), dok se popularnim predavanjima i redovitim stručnim i kulturnim manifestacijama (Dani hrvatskoga jezika, Dani Matice hrvatske) tribinama, seminarima, predstavljanjem knjiga i znanstvenim skupovima nastoji poduprijeti i očuvati hrvatski i europski kulturni identitet našega grada.
izrada : ikona web design studio