Vinkovci


klikni za uvećanu sliku Autor(i): više autora
cijena: 600kn
Godina izdanja: 2010
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 636
Urednik: Marko Landeka, Dražen Švagelj
ISBN: 978-953-6015-71-9
Dugoočekivana prva MONOGRAFIJA VINKOVACA, koju je napisalo 29 autora, obuhvativši 35 područja, namijenjena je svima koji žele saznati više o Vinkovcima ili koji jednostavno vole Vinkovce!

Ova monografija, u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima, otisnuta je u koloru na vrhunskom mat kunstdruk papiru, na ukupno 636 stranica velikog formata (22 x 28 cm), ima tvrdi plastificirani uvez, sažetke na engleskom i njemačkom jeziku i brojne prvi put objavljene ilustracije. Monografija donosi podatke o svim vidovima života iz prošlosti i sadašnjosti Vinkovaca uz najcjelovitiju literaturu. Od velike pomoći učenicima, studentima, nastavnicima i profesorima.

SADRŽAJ
Maja Krznarić - Škrivanko: VINKOVCI U PRAPOVIJESTI
Ivana Iskra - Janošić: VINKOVCI U RIMSKO DOBA
Stanko Andrić: SREDNJOVJEKOVNA NASELJA NA MJESTU VINKOVACA
Ivan Karaula / Danijel Petković: OSMANLIJSKI VINKOVCI
Damir Matanović: VINKOVCI U VOJNOJ KRAJINI
Ivica Miškulin: PARLAMENTARNI IZBORI U VINKOVAČKOM KOTARU IZMEÐU DVA SVJETSKA RATA
Damir Burić: VINKOVCI U DOMOVINSKOM RATU
Ivan Karaula / Zvonko Korpar: GRAD IZMEÐU SJEVERNOG POLA I EKVATORA
Mirta Patarčić: KLIMA VINKOVACA
Dražen Živić: RAZVOJ I ZNAČAJKE STANOVNIŠTVA VINKOVACA
Marija Jurković: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U VINKOVCIMA
Vladislav Vujčić: SOCIJALNA SKRB NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA
Marko Krznarić: VETERINARSTVO VINKOVAČKOG KRAJA
Antun Dević: ŽUPA VINKOVCI
Mira Kolar - Dimitrijević: GOSPODARSTVO VINKOVACA OD 1848. DO 1945. GODINE
Ivan Karaula: GOSPODARSTVO VINKOVACA OD 1945. GODINE
Stjepan Prutki: RAZVOJ OBRTA U VINKOVCIMA
Alenka Očevčić: RAZVOJ UPRAVE I SUDSTVA U VINKOVCIMA
Danijel Petković: OSNOVNO ŠKOLSTVO U VINKOVCIMA
Marko Landeka: VINKOVAČKE SREDNJE ŠKOLE
Damir Filipović: URBANISTIČKI RAZVOJ I ARHITEKTONSKA BAŠTINA VINKOVACA
Anica Bilić: KULTURNE USTANOVE GRADA VINKOVACA
Marko Landeka: MATICA HRVATSKA U VINKOVCIMA
Ružica Pšihistal / Goran Rem: VINKOVAČKE KNJIŽEVNE KOMUNIKACIJE
Antun Babić: LIKOVNI UMJETNICI VINKOVACA U XX. STOLJEĆU
Dionizije Švagelj: ETIDE ZA LIKOVNA OPAŽANJA VINKOVAČKOG KRAJA
Igor Blažević: GLAZBENI ŽIVOT U VINKOVCIMA
Marko Landeka: POVIJEST VINKOVAČKOG KAZALIŠTA
Danijel Petković: VINKOVCI: „METROPOLA ŠOKADIJE"
Marko Landeka: SREDSTVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA
Marko Landeka: VINKOVAČKE UDRUGE I KLUBOVI
Ivan Karaula: VINKOVCI - ŽELJEZNIČKO ČVORIŠTE HRVATSKE
Željko Iveljić / Marko Landeka: POVIJEST VINKOVAČKOG ŠPORTA
Andrija Kristić: ŠUMARSTVO I LOVSTVO
Vladimir Zobundžija: BOSUT - RIBE

"U dijakronijskom slijedu od prapovijesti i rimskoga doba do povijesnog vremena najbližega suvremenosti (Domovinski rat) izlaže se povijesna fortuna grada, uključujući i ona razdoblja koja su već otprije prepoznata kao uporišta gradskoga povijesno-kulturnoga identiteta (rimske Cibalae i vojnograničarski Vinkovci), kao i ona koja su sve donedavno za historiografiju predstavljala velike praznine (Vinkovci u srednjem vijeku, osmanlijski Vinkovci).
Kroz priloge različitih disciplinarnih usmjerenja, cjeloviti je monografski opis grada obuhvatio njegov etnokulturni i urbani razvitak, s posebnim zahvatima u najznačajnija mjesta kulturne topografije grada (književnost , kazalište , likovna umjetnost, obrazovne i kulturne ustanove, vjerski, politički i glazbeni život, šport, novinstvo), kao i u do sada slabije istražena područja gradskoga života (gospodarske grane, uprava i sudstvo, zdravstvena i socijalna zaštita, udruge i društva), sve do uvida u opće i posebne demografske, zemljopisne i klimatske značajke ovoga prostora."
(iz uvoda monografije)izrada : ikona web design studio