Vinkovačka književna povjesnica


klikni za uvećanu sliku Autor(i): Ružica Pšihistal / Goran Rem
cijena: 160kn
Godina izdanja: 2009
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 255
Urednik: Višnjica Sorčik
ISBN: 978-953-6015-65-8
Znanstvena knjiga „Vinkovačka književna povjesnica“ književnopovijesna je monografija kojoj građu čini korpus književnih tekstova i cjelovitih književnih opusa autora koji su rođenjem, djelovanjem, književnim radom i kulturnim pamćenjem grada Vinkovčani u vremenskome rasponu od sredine 18. stoljeća do recentne suvremenosti. Sadržaj knjige čini ukupno jedanaest poglavlja od kojih je jedno proslovno i jedno zaključno, prethodi im opširan predgovor recenzentice K. Čorkalo Jemrić, a na kraju su knjige prilozi: bilješka o autorima, bibliografija, kazalo imena i sažetak.
U odnosu na usvojen književnohistoriografski žanrovski okvir, predmetna je građa usustavljena u dijakronijski slijed i strukturirana u poglavlja koja svojim naslovima imenuju dominantne poetičke i/li kulturno-recepcijske odrednice, dok su analitički prilozi u posebnim potpoglavljima, s provodnim referencama u kritičku znanstvenu literaturu, usredotočeni na raščlambu izabranih tekstova, književnih opusa ili naraštajnih krugova vinkovačkih autora. Posebni su interpretativni zahvati provedeni nad onim tekstovima koji su već ušli ili bi mogli ući u kanon nacionalne književne povijesti ili imaju posebnu ulogu u kreiranju kulturno-identitetske slike grada (Satir, Kućnik, Slavonska šuma, Đuka Begović, šokačke pismice). Cjelovit prikaz književnih opusa posvećen je autorima s naglašenim stupnjem imanentne poetičke zaokruženosti ili prepoznatljiva mjesta na nacionalnoj književnoj topografiji (Kovačić, Radauš, M. S. Mađer, Švagelj, V. Rem, Tomičić, Radmilović), dok su u sintetičke skice naraštajnih krugova uvršteni autori koje uz bližu vremensku susljednost i poetički pluralizam nerijetko povezuje i zajednički senzibilitet za posebno osjetljive fenomene stvarnosti (kontekst rata) ili poeotološko upisivanje u markirana mjesta (post) moderne kulture i književnoga/medijskoga pisma, posebice što se više primičemo recentnoj suvremenosti.
Uz križanje sintetičke književnopovijesne i analitičke istraživačko-znanstvene paradigme, inovativno žarište knjige čini sustav dvojnosti, kao specifikum vinkovačkih književnih komunikacija, koji se prati na fenomenološkoj razini postojanja snažnih autorskih parova (Relkovići, Kozarci, Bogneri, Mađeri) i propituje kroz posebne poetičke paralelizme zasnovane na odnosima sličnosti/različitosti/suprotnosti autorskih opusa (M. A. Relković i Josip Kozarac, Ivan Kozarac i Josip Kozarac, Ivan Kozarac i Joza Ivakić, Vladimir Kovačić i Vanja Radauš).
Ekstenzivnim i ujedno dubinskim opisom književno-kulturnoga tkiva Vinkovaca kroz dijakronijski presjek triju stoljeća, „Vinkovačka književna povjesnica“ predstavlja inovativan književnoznanstveni model kojim se standardizirane granice književne historiografije proširuju na „književnu mikropovijest“, a nacionalna i regionalna književna povijest dopunjuje novim poglavljima o snažnim autorskim imenima i vitalnim komunikacijskim spregama rubnoga, ali književno eksplozivnoga grada.

SADRŽAJ
Katica Čorkalo Jemrić: Osebujan pristup hrvatskoj
književnoj povijesti 9
ZALJUBLJENICI CIBALAE
Vinkovci, Vinkovčani i vinkovački pisci – uvodno u
infinitivnoj dvojini 19
I. STARA DOBRA HRVATSKA KNJIŽEVNOST
Vinkovačkim se piscem ne rađa,
vinkovačkim se piscem postaje 25
Dvojac no. 1 – Relkovići 29
Marginalije⁄rubne mladice Satira: teodrame
u scenskim igrama prirode 41
Kućnik, stihovani brevijar ruralnoga vremena 55
II. REALIZAM I MODERNA
Krnjaš, književni mnemotop s dvjema dvojinama:
Josip i Ivan pa Ivan Kozarac i Joza Ivakić 65
Slavonska šuma 77
Još, Đuka Begović 87
III. NEOLATINIZAM I PREDMODERNIZAM
Poete minores? 97
IV. ŠOKAČKE FIGURE PAMĆENJA
Egzistencijalizam i neoekspresionizam:
Kovačić i Radauš 105
O voljbi i ljubavi u šokačkim pismicama 115
V. MNEMONIČKE PRAKSE
Književni um: Bogneri i Čorkalo Jemrić 129
VI. AVANGARDA 50-ih
Bune i bujice 139
VII. NOVO KLASIČNO DOBA
Mađer (i) 145
Dio(nizije) 153
Rem 159
Tomičić 165
Žena u litanijskim nizovima Kopača, pjesnika 169
VIII. NEOEGZISTENCIJALIZAM I TRANSMEDIJALNOST,
NEOTRADICIJA
Jaki tekstualni ratnici i Bošnjakov naraštaj 179
IX. POSTMODERNA I SIMULACIJA KRAJA
Samac i Hrast 187
Božica Zoko, trg na kojem stojim ruši se, rat i drugi 193
Vlasta Markasović i Marijana Radmilović
u društvu dobrih rockera 205
VINKOVAČKE KNJIŽEVNE KOMUNIKACIJE
Udio Vinkovaca u hrvatskoj književnosti i kulturi –
zaključno o infinitivnoj dvojini 219
BILJEŠKE O AUTORIMA 225
IZABRANA VINKOVAČKA KNJIŽEVNA IMENOLOGIJA
Izbor iz bibliografije 231
Kazalo imena 247
Sažetak 253izrada : ikona web design studio