Sabrana djela VI - Hrvatski narodni preporod u Slavoniji


klikni za uvećanu sliku Autor(i): Dionizije Švagelj
cijena: 140kn
Godina izdanja: 2009
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 323
Urednik: Marko Landeka
ISBN: 978-953-6015-63-4
«Hrvatski narodni preporod u Slavoniji» je šesta knjiga «Sabranih djela» Dionizija Švagelja koja je početkom osamdesetih godina prošloga stoljeća trebala biti njegova doktorska disertacija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ali je, zbog njemu nenaklonjenih političkih prilika, dva puta bila „izgubljena“. Kad je pripremio treći rukopis disertacije, zahvatila ga je teška bolest i nije stigao realizirati svoje životno djelo.
Autor je godinama istraživao po državnim, crkvenim i privatnim arhivima (npr. Arhiv obitelji Brlić u Brodu) povijesno i književno gradivo o hrvatskom narodnom preporodu u Slavoniji, objavljivao ga u manjim cjelinama u periodici da bi na kraju napravio sintezu ovog vrlo zanimljivog ali nedovoljno istraženog dijela hrvatske povijesti književnosti. U prvom dijelu knjige Švagelj paralelno prati povijesna i književna zbivanja, stavlja ih u onovremeni kontekst i povezuje u jednu cjelinu. Tadašnja Slavonija podijeljena je na civilnu (tzv. provincijal) i vojnograničarsku što je otežavalo rad na stvaranju hrvatskog političkog i kulturnog jedinstva.
U knjizi su obrađeni do sada manje poznati autori, a koji su dali značajan doprinos razvoju hrvatske misli u Slavoniji. Neki autori su do sada bili nepoznati i stručnoj javnosti, a u knjizi se nalazi nekoliko tekstova koji su ovdje prvi put objavljeni. Prvi put se, također, spominju i slavonske ilirske pjesnikinje (dvije iz Vinkovaca) koje su u onodobnom tisku objavljivale svoje radove. Važno je napomenuti da Švagelj povezuje u jednu cjelinu i onodobne hrvatske pisce iz Bosne i Hercegovine (Turske) kao važne čimbenike hrvatskog narodnog preporoda (M. Nedić, I. Jukić i dr.) među Hrvatima južno od Save.
Ova je knjiga je značajna doprinos novim spoznajama o hrvatskom narodnom preporodu u Slavoniji.

KAZALO
I. Ishodišta i konstante
II. Napori za kulturnu i političku integraciju i prve komunikacije
III. Slavonsko pitanje kao problem u procjepu između Ugarske penetracije i germanizacije, te odraz tih pojava na književne pokušaje, dnebvnike, zapise i pisam
IV. Topalovićev program
Rudlof Frohlich Veselić
Ignjat Čivić
Josip Drobnić
Martin Nedić
Andrija Torkvat Brlić
Marija Agata Jagoda Brlić
V. Neka pitanja recidiva i recepcije
VI. Literarne izvedbe nadobudnih spisatelja
Ivan Stankovićć
Tadija Brkić
Kajo Adžić
Samuel Kocian (Kotzian)
Krunosalv Veselić
Michael (Mihovil) Deak
Stanislav Ovničević
Stjepan Latković
Nikola Hadžić
Krunoslav Stjepan Johanides
Andrija Uhernik
Franjo Klaić
Spiridon Jović
Stefan Aćimović
Justin MIhailović
VII. Juraj Tordinac - pasatizam kao privid za akciju
VIII. Luka Ilić Oriovčanin
Kazalo imena
Kazalo geografskih pojmovaizrada : ikona web design studio