Godišnjak br. 11 za 1993. godinu


klikni za uvećanu sliku cijena: 40kn
Godina izdanja: 1994
Uvez: meki
Broj stranica: 311
Urednik: Tomo Šalić
Godišnjak br. 11 za 1993. godinu
K a z a l o
Riječ glavnog urednika
MATICA HRVATSKA
Ante Miljak: Izvješće o radu u 1993. godini
Alojzija Ulman: Izvješće Odjela zaštite spomenika kulture
DIONIZIJE SVAGELJ / JOSIP BOGNER
- - - Govori Ante Miljka, Dubravka Jelčića, Katice Čorkalo i Antonije Bogner-Šaban
Miroslav S. Mader: Šetalište Dionizija Švagelja (pje¬sma)
Zlatko Tomičić: Diko
Dionizije Svagelj: Pet pjesama
KULTURA, UMJETNOST, DRUŠTVO
Boško Marijan: Trbušanci - nalaz kamene sjekire
Ivana Iskra-Janogić: Arheološka iskopavanja u Vinkov¬cima 1993.
Tomo Šalić: Viteški redovi u sjeveroistočnoj Hrvatskoj
Antun DeviĆ: Pitomci iz bosanske, pečujske, srijemske i dakovačke biskupije u Ilirskom kolegiju u Loretu i Ilirskom kolegiju sv. Petra i Pavla u Fermu
Vlasta Markasović: Ljubav Ive Kozarca
Brane Crlenjak: Pučka predaja o Žalosnoj Gospi u dra¬matizaciji Mladena Barbarića
Dragan Tonković: Počeci pilanarstva na vinkovačkom području
MATOŠEVI DANI
Antun Gustav Matoš: Pet pjesama
- - - Razgovor s Vladom Gotovcem za slušaoce Radio¬Vukovara
Ana Cvenić: I sada idu. Dvadeset tisuća istrgnutih iz korijena
- - - Alain Finkielkraut u Vinkovcima (K. Čorkalo)
- - - Pascal Bruckner u Vinkovcima (K. Čorkalo)
RATNA SVJEDOČANSTVA
Krunoslava Banić: Ritam srpskih z1očina u Istočnoj Sla¬voniji
Gracijela Stojaković: Kregimir Džalto. Sjećanje na Vu¬kovar 1991. i srpski logor
Jozo Nikolić: Berku je bila namijenjena sudbina Da1ja
Steve Gaunt: Pustite nas na grobove najmilijih!
Ivan Matijević: Psihička doživ1javanja u domovinskom ratu
Milka Vida: Predstavnice Udruženja „Hrvatska majka“ kod Svetog Oca pape Ivana Pavla II.
Davor Runtić: Ispovijesti iz Brčkog
OBLJETNICE. KRONIKA
Ivo Vučevac: Pozdrav »Srijemskom Hrvatu“
- - - Hrvatski dom u Vinkovcima, 1923.-1993. (T. Šalić)
Marko Krznarić: Životopisi istaknutih veterinara Vin¬kovčana
Antun Babić: IzIolžbe u Vinkovcima 1993. godine
Marko Landeka: Kalendar kulturnih zbivanja u 1993. godiniizrada : ikona web design studio