Vinkovci u srednjem vijeku, Područje grada Vinkovaca od kasne antike do kraja turske vlasti


klikni za uvećanu sliku Autor(i): Stanko Andrić
cijena: 100kn
Godina izdanja: 2007
Uvez: meki
Broj stranica: 207
Urednik: Marko Landeka
ISBN: 978-953-6015-47-4, 978-953-6659-31-9
Zlatna povelja Matice hrvatske (2008.)

Suizdavač: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Baranje i Srijema, Slavonski Brod.

Ova monografska knjiga prva je opsežna je studija koja obrađuje povijest Vinkovaca od kraja antike do ranog novog vijeka. Zasniva se na analizi dvadesetak sačuvanih arhivskih dokumenata koji spominju naselje koje se, okupljeno oko župne crkve Sv. Ilije, zvalo na mađarskome Szentillye, a na hrvatskome Ilinci i koje je opustjelo sredinom 16. stoljeća. Današnje ime Vinkovci nose prema selu koje se na izmaku srednjega vijeka pojavilo kraj naselja Szentillye.

SADRŽAJ
Uvod
1. Cibalska baština
2. German i Huni
3. Nijema i tamna stoljeća
4. Crkva i naselje na Meraji prije prvih zapisa
5. Tragom svetoga Ilije
6. Bogata župa u računima papinske desetine
7. Još o svetom Iliji i njegovoj vinkovačkoj crkvi
S. Szentillye, posjed Baćinskih od roda Szente-Màgocs
9. Pogled unatrag: naselje vukovarskih gradukmeta u 13. stoljeću
10. Je li se Szentillye zvao i Bogdánfalva?
11. Sajmovi u Szentillyeu u 14. stoljeću
12. Franjevački samostan "Sveti Ilija" i srednjovjekovni Vinkovci
13. Parnice Baćinskih na početku 15. stoljeća
14. Dvojbena darovnica Alšanskih Talovcima
15. Talovci kao suvlasnici Szentillyea
16. Pobunjenici Lovro Bánffy i Ivan Kishorvát
17. Oružana akcija braće Geréb
18. Suvlasnici Szentillyea na početku 16. stoljeća
19. Sukob i dioba Lovre Bánffyja i Ivana Kishorváta
20. Posljednji vlastelin Vid Srlić/Srdić
21. Ilinci i Vinkovci u osmanskim izvorima
22. Szentillye poslije Szentillyea
23. Rješenje problema naseobinskog kontinuiteta
24. Crkvena povijest Vinkovaca u doba turske vladavine
25. Crkva sv. Ilije na Meraji: epilog
Prilog 1: Važniji srednjovjekovni materijalni ostatci i arheološki nalazi u Vinkovcima
Prilog 2: Kronološki pregled izravnih pisanih podataka o Szentillyeu i Vinkovcima u srednjem vijeku
Prilog 3: Shematski prikaz vlastelinske povijesti vinkovačkog Szentillyea
Prilog 4: Posjedi oko Szentillyea prema vlastelinskim popisima
Zemljopisne karte, planovi i tlocrti
Slike
Summary: Vinkovci in the Middle Ages. The Vinkovci urban area from the Late Antiquity until the end of the Ottoman rule
Bibliografija
Kazalo vlastitih imenaizrada : ikona web design studio