Listovi iz Slavonije, Članci


klikni za uvećanu sliku Autor(i): Isidor Kršnjavi
cijena: 100kn
Godina izdanja: 1995
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 524
Urednik: Dubravko Jelčić
Priređivač: Katica Čorkalo
ISBN: 953-6015-11-0, 953-154-063-2
Srebrna povelja Matice hrvatske (1996.)

Suizdavač: HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci

Iz napomene priređivača

„U ovo izdanje Isidora Kršnjavoga ušli su na prvome mjestu „Listovi iz Slavonije“ kao cjelovito djelo, a potom nešto širi izbor njegovih članaka u kojima prati i prikazuje izložbenu djelatnost u Hrvatskoj, ponajviše u Zagrebu, u posljednja dva desetljeća XIX. i prva tri desetljeća XX. stoljeća. Budući da i „Listovi“ tematiziraju autorovo putovanje Slavonijom u namjeri da prikupi građu za veliku izložbu kućnih, posebice tekstilnih obrtnina, koja se godine 1881./1882. priređivala u Akademijinoj palači, to su dakle svi prilozi u knjizi vjerna slika umjetničkoga života toga razdoblja, graditeljstva, kiparstva, slikarstva i umjetničkoga obrta. U njima se odslikavaju sadržaji i kakvoća umjetničke i kulturne klime u vrijeme kad je Zagreb postajao metropolom, nalik ostalim srednjoeuropskim središtima. Posve je pak sigurno da je Kršnjavi u pitanjima prosudbe likovnih i etnoloških djela bio najkompetentnija osoba svoga vremena. Potrebno je zaviriti u njegovu autorsku radionicu kako bi se shvatila opravdanost zamisli da se članci o izložbama nadu ukoričeni u jednoj knjizi. Izložbe su bile događaji iza kojih je on uvijek na ovaj ili onaj način stajao, zainteresiran za njihovu pripremu, sudionike i umjetničku razinu. Stoga iza svih tih tekstova stoji njegov osobni angažman stručnjaka i priređivača koji ulaže svoju profesionalnu i 1judsku osobnost, iskustvo i znanje, teorijsku i praktičnu osposobljenost mjerodavnoga svjedoka, tumača i ocjenitelja…“

KAZALO

ISIDOR KRŠNJAVI (1845-1927) – Katica Čorkalo
Bibliografija radova Isidora Kršnjavog (K. Č.)
Literature o Isidoru Kršnjavomu (K. Č.)

LISTOVI IZ SLAVONIJE
I. Osijek – Stare uspomene
II. Vuka – Put –u Đakovo
III. Đakovo – Crkva
IV. Budrovci – Požar u Đakovu
V. Đakovo – Slikari crkve
VI. Slike u đakovačkoj crkvi – Mlađi Seitz
VII. Đakovo – Stariji Seitz – Ostali umjetnici
VIII. Đakovo – Veliki oltar u novoj crkvi – Orgulje i stolice – Prodikaonica – Pod crkve – Biskupov dar
IX. Ivankovo
X. Retkovci – Prkovci
XI. Cerna
XII. Gradište – Vinkovci – Privlaka
XIII. Otok – Komletinci
XIV. Tovarnik – Lovas – Novak-Babska
XV. Šid – Erdevik – Ilok
XVI. Ilok – Šarengrad – Palanka
XVII. Na lađi – Zemun – Beograd
XVIII. Batajnica – Stara Pazova – Golubinci – Putnici – Nikinci
XIX. Ruma – Mitrovica – Brod
XX. Savom kući

ČLANCI O LIKOVNOJ UMJETNOSTI
Umjetnička izložba u Zagrebu
Kućna industrija na budimpeštanskoj izložbi
Građevni narodni stil
„Hrvatski salon“ 1898.
I. Što je secesija?
II. Umjetnost i općinstvo
III. Naši slikari
IV. Naši kipari
V. Nuditet u umjetnosti. Publikacija izloženih slika
VI. Ekonomske prilike naše umjetnosti
Druga izložba Društva hrvatskih umjetnika
I.Slovenski slikari
II. Protukritika - C. Crnčić
III. Slikar Alfons Mucha
Proljetna izložba umjetnina
O izložbama naših umjetnika
Izložba Društva umjetnosti
Kritike o izložbi Društva umjetnosti
Naša umjetnost
Izložba čeških umjetnika društva „Manes“ u Zagrebu
Kipari u izložbi čeških umjetnika
Slikari u izložbi čeških umjetnika
Češki slikar Kupka u izložbi
Još jedanput Kupka — Švabinski — Stretti
Soba najljepših slika u izložbi
Zaključna riječ o izložbi „Manesa“
Jubilarna izložba Društva umjetnosti
Izložba Hrvatskoga društva umjetnosti
Umjetnička izložba
Prilog povijesti savremene hrvatske umjetnosti
Malo umjetničke kritike
Hrvatski Proljetni salon
Epilog k jesenskoj izložbi „Proljetnog salona“ u Ulrichovu salonu
Posljednje umjetničke izložbe
Izložba plakata u Zboru
Napomena (K. Č.)izrada : ikona web design studio