Godišnjak br. 24 za 2006. godinu


klikni za uvećanu sliku cijena: 40kn
Godina izdanja: 2007
Uvez: meki
Broj stranica: 364
Urednik: Tomislav Talanga
Godišnjak br. 24 za 2006. godinu

KAZALO

MATICA HRVATSKA
Riječ glavnoga urednika
Izvješće predsjednika Ogranka Matice hrvatske Vinkovci za 2006. godinu
JOSIP KOZARAC
Ružica Pšihistal: Pomno čitanje Kozarčeve Šume: O dubinskome semantičkom zapletu
Teodora Vigato: Kozarac kao komediograf
Ivan Trojan: Rijetka uprizorenja drama Josipa Kozarca
Bogdan Mesinger: Neprepoznati Josip Kozarac – Piscu u pohode
OSTALI RADOVI IZ KNJIŽEVNOSTI
Franjo Nagulov: Jezik i (ne)izrecivo: Jednostavno u poeziji Gorana Rema
GENETIKA
Ivan Jurić: Genetičko podrijetlo šokačkih rodova na području Vinkovaca
POVIJESNE TEME
Dražen Živić: Hrvatski Domovinski rat – između kriminalizacije i pozitivne percepcije
Ivan Karaula/Danijel Petković: Osmanski Vinkovci (KARYE-I VNKOFÇI) Bogato selo
nahije Ivankovo, kadiluka Nijemci, Srijemskoga sandžaka
Mario Jager: Pisani rimski spomenici o kretanju i komunikacijama vojnih postrojba na
prostoru južnoga dijela Panonije inferior
ARHEOLOGIJA
Anita Rapan Papeša: Nova građa u srednjovjekovnoj zbirci Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci
Maja Krznarić Škrivanko: Sustavno arheološko iskopavanje eponimnoga lokaliteta Sopot pokraj Vinkovaca za 2005. 12006. godinu
Anita Rapan Papeša: Rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja i rekognosciranja Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci u 2006.
AKTUALNA TEMA
Ivana lskra-Janošić / Mario Jager: Rimski plovni put prošlost i sadašnjost kanala Dunav – Sava
MATICA HRVATSKA
lzvješće o dodjeli književne Nagrade „Mato Lovrak“ za 2007. godinu
KRONIKE
Aneta Pšihistal: Kronika Vinkovaca za godinu 2006.
Ivica Belamarić: Likovne i druge izložbe u Vinkovcima 2006. godineizrada : ikona web design studio