Godišnjak br. 8 za 1990. godinu


klikni za uvećanu sliku cijena: 40kn
Godina izdanja: 1991
Uvez: meki
Broj stranica: 342
Urednik: Katica Čorkalo
Godišnjak 8 (12) za 1990. godinu
K a z a l o
Nakon devetnaest godina
Katica Čorkalo: Štovani čitate1ji
Antun Babić: Obnovljenje Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima
Izvod iz Pravila Matice hrvatske
Josip Juraj Strossmayer
Tomo Šalić: Svečanost u Vinkovcima o 175. obljetnici rođenja
Pozdravne riječi uglednih uzvanika i domaćina
Andrija Šuljak: 175. obljetnica rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera (1815.-1990.)
Katica Čorkalo: Biskup Josip Juraj Strossmayer i Vinkovci
Dragutin Tarlijanović
Katica Čorkalo: Jubileji Dragutina Tadijanovića
Dragutin Tadijanović: Četiri pjesme. Autografi
Književne večeri
Katica Čorkalo: Zlatko Tomičić
Zlatko Tomičić: Roda (pjesma)
Zlatko Tomičić: Slavonski konjari
Katica Corkalo, Joja Ricov
Joja Ricov: Pjesma (bez naslova)
Joja Ricov: Lingua cruatorum/Hrvatski jezik
Članovi radnici
Željko Babić: Doprinos Matije Antuna Relkovića i Josipa Stjepana Relkovića
zdravstvu Slavonije
Vlasta Markasović: Doprinos Jose Krmpotića integritetu hrvatske književnosti
XVIII. sto1jeća
Tomislav Talanga: Germanizimi naši svagdašnji
Tomo Šalić: Nazivlje ulica i trgova u Vinkovcima
Martin Grgurovac: Otok - uzorito djelo hrvatske etnografije
Brane Crlenjak: 70 godina Društva „Hrvatski dom“ u Vukovaru
Ivan Baranjek: Hodajuć uz rijeku. Pismo anđelu (pjesme)
Suradnici
Tihana Petrović: Tančica
Manda Svirac: Obrada vrta
Ljubica Gligorević: Nominalni simboli u identitetu šokačkog stanovništva
Stjepan Sršan: Obitelji župe Vinkovci 1767. godine
Vlado Andrilović: Obraćenja Ivana Bognara (ulomak drame)
Ivo Balentović: Mara Švel o sebi i svome radu
Ivo Balentović: Konji (pjesma)
Miroslav S. Mader: Roka
Vladimir Reinhofer: Uronjen u Slavoniju (Albert Kinert)
Albert Kinert: Dvije pjesme bez naslova
U počast
Tomo Šalić: Ferdo Šišić, hrvatski povjesničar
Marko Landeka: Rodni grade činiš mi krivo (Dionizije Švagelj)
Dionizije Švagelj: Hirošimo, Ijubavi moja (poema)
Ljudi i događaji
T. Šalić: Tisuću devetsto devedeseta
A. Babić: Aktivnost članova radnika u 1990.
A. Babić: Izložbe 1990. godine
Martin Grgurovac: Rad „Priv1ačice“ u 1990. godini
A. Babić: Hrvatski tisak o obnov1jenom radu Ogranka MH Vinkovciizrada : ikona web design studio