Godišnjak br. 20 za 2002. godinu


klikni za uvećanu sliku cijena: 40kn
Godina izdanja: 2003
Uvez: meki
Broj stranica: 431
Urednik: Tomislav Talanga
Godišnjak br. 20 za 2002. godinu
KAZALO
MATICA HRVATSKA
Riječ glavnoga urednika
Dražen Švagelj: Izvješće o radu Ogranka Matice hrvatske Vinkovci u 2002
HRVATSKI JEZIK
Bernardina Petrović: Govori slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju
Branko Kuna: Nove pojave u jeziku javne komunikacije
KNJIŽEVNOST
Lidija Koceli: Život i književno stvaralaštvo Miroslava S. Mađera
Branko Jozić: Književni krug Split i rad na Maruliću
LIKOVNE TEME
Bogdan Mesinger: Radauš - U grotlu Radauševa vulkana
Antun Babić: Iz imaginarne galerije vinkovačke
POVIJESNE TEME
Danijel Petković: Redovničke zajednice razvijenog i kasnog srednjeg vijeka na vinkovačkome području (od Arpadovića do Osmanlija; oko 1100. do oko 1530.)
Ivan Balta: Arhivske i osječke novinske zabilješke o stranačkim i društvenim odnosima u gradu na razmeđu 19. i 20. sto1jeća
Marko Landeka: Dokumenti za povijest Vinkovaca u 18. stoljeću
Vilim Matić: Učitelji i školski vrtovi Kotara Vinkovci 1889.
Iz Povijesti vinkovaike gimnazije (odabrani odlomak)
DRUŠTVENE TEME
Dražen Živić: Odrednice i značajke razvoja stanovništva Vukovarsko-srijemske županije 1991.-2001.
Bruna Esih / Dražen Živić: Velikosrpstvo i hrvatska država
ETNOLOGIJA I FOLKLORISTIKA
Ljubica Gligorević: Stalni etnološki postav i vodič Etnologija Vinkovaca i okolice
ARHEOLOGIJA
Danijel Petković: Dva nalaza iz Nijemaca – prilog poznavanju osmanlijskoga fortifikacijskog vatrenog oružja 16. i 17. stoljeća
Ina Gale: Rezultati sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci u 2002.
ARHITEKTURA
Dragan Damjanović: Fran Funtak 1946.-1960. - Županjska faza
OBLJETNICE
Josip Karšaj: Pola stoljeća Vinkovačkoga lista
PRIKAZI, KRITIKE, RECENZIJE
Katica Čorkalo: Monografija dostojna umjetnikova djela
Anica Bilić: Deprovincijalizacija književnoga i znanstvenoga prostora
Marko Landeka: Povijest vinkovačke gimnazije
Katarina Marić: Vinkovački Spiritus movens
Katarina Marić: Vjekoslav Sulić, Slike
DRUGI PIŠU O VINKOVCIMA
Majda Tafra: Na ostacima Coloniae Aureliae Cibalae Vinkovci - više od grada
IN MEMORIAM
Martin Mišković i Ružica Pšihistal: Ivan Treber
Ilija Sudar: Pater Jo(zef) de Brant
KRONIKE
Aneta Pšihistal: Kronika Vinkovaca za godinu 2002.
Antun Babić: Likovne Izložbe u Vinkovcima za godinu 2002.izrada : ikona web design studio