Godišnjak br. 19 za 2001. godinu


klikni za uvećanu sliku cijena: 40kn
Godina izdanja: 2002
Uvez: meki
Broj stranica: 362
Urednik: Marko Landeka
Godišnjak br. 19 za 2001. godinu
KAZALO
MATICA HRVATSKA
Ante Miljak: Izvješće o radu Matice hrvatske Vinkovci za 2001. godine
KNJIŽEVNOST
Anica Bilić: Vinkovci najvinkovačkijem piscu Jozi Ivakiću
Zrinka Jurić: Nikola Jukić (1941.-2001.)
Ružica Pšihistal: Interpretacija pjesme: B. Inhof, Muderis
Mirko Tomasović: Dvije obljetnice Marka Marulića: pjesnikova rođenja (1450.-2000.) i
dovršetka spjeva "Judita" (1501.-2001.)
POVIJEST
Krešimir Bušić: Hrvatski ban Josip barun Sokčević i Sabor 1861. godine
Dražen Kušen: Vukovarske pčelarske obljetnice
Damir Matanović: O nekim aspektima sanitarnog kordona u Babogredskoj satniji
Danijel Petković: Srednjovjekovni toponim Horvati kod Mikanovaca u svjetlu kraniometrijskih analiza
srednjovjekovnih nalazišta središnje Europe
Danijel Petković: Puške "ostraguše" - Puške sustava Werndl iz Gradskog muzeja Vinkovci
Danijel Petković: Putne oznake iz razdoblja Vojne krajine
Stjepan Sršan: Migracije sjeveno od Save od XVI. do XVIII. Stoljeća
DRUšTVENE TEME
Maja Krznarić Škrivanko: Rezultati sustavnih i zaštitnih arheoloških iskopavanja arheološkog odjela
Gradskog muzeja Vinkovci za 1999., 2000. i 2001. godinu
Martin Mišković: Časna sestra Klementina - Manda Franz
Dražen Živić: Stanovnistvo Hrvatske i Vukovarsko-srijemske županije prema prvim rezultatima popisa 2001. godine
ETNOLOGIJA
Marta Andrić: Svadbeni običaji u Strizivojni
Vinko Juzbašić: Bošnjačka narodna nošnja u Lovretićevoj monografiji "Otok"
Martin Šarčević: Čija frula ovim šorom svira?
Iva Vinkov: Lopta od kravske dlake
KRONIKA
Antun Babić: Likovne izložbe
Aneta Pšihistal: Kronika Vinkovaca
RECENZIJE
Anica Bilić: Ivana lskra-Janošić o Cibalama, rimskom gradu na obali Bosuta
Krešimir Bušić: Hrvoje Matkovi6, Dragutin Trumbetaš Mala ilustrirana hrvatska povijest
Krešimir Bušić: Bože Vukušić, Tajni rat Udbe protiv hrvatskoga iseljeništvaizrada : ikona web design studio